python datetime模組

2022-06-23 21:33:15 字數 861 閱讀 8226

datetime模組可以獲取系統當前的時間或者用來計算時間差

from datetime import datetime模組的載入

datetime.now()獲取當前時間

import datetime

starttime = datetime.datetime.now()

#long running

endtime = datetime.datetime.now()

print (endtime - starttime).seconds #這裡是以秒來顯示

import datetime

d1 = datetime.datetime(2005, 2, 16)

d2 = datetime.datetime(2004, 12, 31)

(d1 - d2).days #計算相隔的天數

d3 = d1 + datetime.timedelta(hours=10)

d3.ctime() #這裡是顯示10個小時候的時間

#這裡是將字串轉化成時間

a = '2015-04-07 04:30:03.628556'

time.strptime(str(a),"%y-%m-%d %h:%m:%s.%f")

a1='2015-8-3'

b=time.strptime(a1,"%y-%m-%d")

y,m,d=b[0:3] #可以取到年月日的數值

print datetime.datetime(y,m,d)

Python的datetime

總會用到日期格式化和字串轉成日期,貼點 以供參考,其實api真的是很全的,可是又不知道具體的method datetime datetime...

Python datetime描述

1 字串轉datetime string 2014 01 08 11 59 58 time1 datetime datetime strpt...

python datetime模組

usr bin env python coding utf 8 from datetime import datetime模組定義了下面這幾...